Createco Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja Createco Oy:n asiakkaille, mahdollisille asiakkaille sekä verkkosivun käyttäjille.

Createco Oy rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Createco Oy

Osoite: Riekkopolku 6 B, 90440 Kempele

Sähköpostiosoite: createco.eu@gmail.com

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Sähköpostiosoite: createco.eu@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Createcon markkinointi- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, tilausten, laskutuksen, luototuksen, perinnän, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimien yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja ja sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään lisäksi uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Createcon asiakkaita, mahdollisia asiakkaita, asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöitä tai työntekijöitä, rekisterinpitäjään yhteydessä olleita henkilöitä, Createcon verkkosivuston vierailijoita tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Asiakkuuteen liittyvät perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tilaukseen ja asiakkuuden hoitoon liittyvät muut tiedot.

  • Ostotapahtumat- ja asiointitiedot Createcon sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun, sekä yhteydenotot Createcon työntekijöihin ja palveluihin sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisena pidettävää tietoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Henkilöltä itseltään yhteydenoton yhteydessä, palveluun rekisteröidyttäessä, ostotapahtuman yhteydessä sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

  • Suostumuksella henkilöltä itseltään verkkosivuvierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7. Tietojen säännön mukaiset luovutukset

Emme koskaan luovuta henkilötietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Saatamme joissakin tilanteissa (esim. tilanteissa joissa palveluntarjoajamme palvelimet sijaitsevat EU tai ETA alueen ulkopuolella) kuitenkin joutua siirtämään keräämiämme henkilötietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin. Varmistamme aina, että tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein kuten, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallisopimuslausekkeita hyödyntäen. Kaikki tietosi ovat turvassa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Manuaalisesti käsiteltävät tiedot sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa

10. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen createco.eu@gmail.com otsikolla “Henkilötietojen tarkastuspyyntö *Oma Koko Nimi*”. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Huomaathan, että voimme evätä pyyntösi lainsäädännössä laissa säädetyllä perusteella.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tälläinen oikeus voi olla esimerkiksi sopimuksen täytäntöön panoa varten, jotta voimme toimittaa hankkimasi palvelun. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERUUTUS JA MARKKINOINTIKIELTO

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä tai ottamalla suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme.

11. Evästeiden käyttö

Createcon verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita,  jotta voimme viestiä paremmin ja kohdentaa sekä kehittää palvelujamme. Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Tällöin hänelle voidaan toisen toimijan sivulla näyttää mainosta, joka kytkeytyy evästeen tallentaneeseen sivustoon. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista. Evästeiden antaman tiedon perusteella voimme tarjota käyttäjälle kohdennettua sisältöä sekä helpottaa sivujen käyttöä. Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta tai tiedostoja. Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, niin otathan huomioon, että se saattaa vaikuttaa verkkopalvelun toiminnallisuuteen. Verkkosivujemme kävijätiedon analysointiin käytämme myös Google Analyticsia. Sen avulla voimme seurata sivujemme kävijämääriä. Voimme kerätä tietoa siitä, millä sivuilla olet vieraillut ja milloin, mitä selainta käytät ja mikä on tietokoneesi IP-osoite. Voit halutessasi estää seurannan asettamalla opt out -evästeen.

Lisätietoa: www.aboutcookies.org